Definitieve resultaten SFFH/YA-lezersenquête

Grote enquête voor lezers van fantasy, SF, horror en YA met fantastische elementenInmiddels hebben de winnaars hun boekenpakket ontvangen en zijn de resultaten van de enquête verzameld en doorgenomen. In dit overzichtsartikel … op @… zijn de belangrijkste bevindingen opgenomen. Hongerig naar nog meer informatie? Hieronder vind je een link naar een PDF met daarin de antwoorden op álle vragen.

Data-analiste Sara Taverniers heeft daarnaast een extra analyse uitgevoerd op de eerste vraag: “Hoe blijf je op de hoogte van nieuwe SFFH/YA-boeken?” Ze concentreerde zich daarbij op de informatie die via de aanvullende open vragen kon worden vergaard en analyseerde deze naar geslacht, leeftijd en nationaliteit. Dit leverde 14 pagina’s aan bijkomende inzichten op. Je leest het artikel hier: Geografische spreiding respondenten en data-analyse eerste vraag.

We geven jullie alvast enkele resultaten uit het overzichtsartikel mee:

  • 771 SSFH/YA- lezers namen deel.
  • De boekhandel is met stip hét kanaal waar deze lezers hun informatie over nieuwe boeken vandaan halen (51%).
  • Fantasy en YA-fantasy worden het meest gelezen.
  • 29% van de respondenten leest uitsluitend in het Nederlands, 60,5% geeft aan zowel Nederlands als Engels te lezen. 27,3% van deze groep leest daarbij meer Engels dan Nederlands.
  • Gemiddeld schaft men 10,7 boeken per jaar aan en besteedt men hier 155 euro aan.
  • Paperbacks en hardcovers genieten de voorkeur, e-books worden opvallend weinig gekocht (11%).
  • De flaptekst speelt een doorslaggevende rol bij de aankoop van een boek.
  • 37% van de respondenten leest het liefst een trilogie.