Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

van CELTICA PUBLISHING, CPROMANCE en CELTICA’S WEBSHOP

 

1.Toepasselijkheid

1.1

De volgende leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij levering van al de artikelen die besteld worden via www.celtica-publishing.nl – verder genoemd Celtica Publishing (waaronder tevens CPRomance wordt begrepen).

1.2

Als u een bestelling doet via Celtica’s webshop, houdt dit in dat u de toepasselijkheid van deze leveringsvoorwaarden accepteert.

2. Prijzen

2.1

De vermelde prijzen voor de producten in Celtica’s webshop zijn in euro`s, inclusief btw en exclusief verzendkosten.

2.2

De prijzen in Celtica’s webshop zijn vrijblijvend. Celtica Publishing behoudt zich te allen tijde het recht voor om de prijzen te wijzigen. Bij wijziging van de prijs nadat een bestelling is geplaatst, geldt voor de koper de laagste prijs.

2.3

Klanten betalen per bestelling een deel van de verzendkosten zoals deze in rekening gebracht worden door PostNL en DPD.

3. Betaling

3.1

Klanten kunnen op een aantal manieren betalen. Dit kan per:

  • Bankoverschrijving
  • Ideal
  • PayPal
  • Bancontact
  • Sofort Banking

3.2

Voor onder 3.1 genoemde betalingen worden geen extra kosten in rekening gebracht.

4. De door u ontvangen bestelling

4.1

U dient de inhoud van uw pakket na ontvangst onmiddellijk te controleren. Mocht u beschadigde artikelen hebben ontvangen, of als er iets ontbreekt, dan dient u dit binnen de wettelijke retourperiode van 14 dagen vanaf ontvangst per e-mail (zoals vermeld op de pakbon) of telefonisch aan Celtica Publishing te melden. Na deze 14 dagen gaat Celtica Publishing ervan uit dat u de artikelen onbeschadigd ontvangen heeft.

4.2

Indien Celtica Publishing binnen de gestelde periode van 14 dagen vanaf ontvangst een klacht ontvangt, dan zorgt Celtica Publishing ervoor dat deze binnen 8 dagen afgehandeld wordt. In het geval dat deze termijn te kort blijkt te zijn, dan wordt u hier binnen die 8 dagen van op de hoogte gesteld. Uiteraard laat Celtica Publishing u dan weten hoeveel tijd de vertraging mogelijk in beslag zal nemen.

4.3

Mocht de koper na de periode van 14 dagen vanaf ontvangst ontdekken dat het geleverde artikel een misdruk is, dan krijgt de koper (na ontvangst van de retourzending door Celtica Publishing) altijd een vervangend artikel toegestuurd. In dit geval worden er geen verzendkosten in rekening gebracht.

5. Retouren

5.1

Retouren worden alleen geaccepteerd indien:

  • koper per e-mail (zoals vermeld op de pakbon) of per telefoon doorgeeft dat een artikel of artikelen retour gestuurd wordt/worden, met vermelding van de reden(en)
  • Celtica Publishing het artikel of de artikelen onbeschadigd retour ontvangt
  • koper de verzendkosten zelf betaalt. Celtica Publishing betaalt de helft van de verzendkosten en zal die verrekenen met het terug te ontvangen bedrag.

5.5

Bij gerechtvaardigde klacht geldt onze garantieregeling (zie artikel 8).

6. Levering, levertijd en risico

6.1

Celtica Publishing zorgt ervoor dat uw bestelling binnen 2-5 werkdagen aan u geleverd wordt.

6.2

Eventuele schade die artikelen oplopen tijdens het transport, komt altijd voor risico van Celtica Publishing.

7. Overmacht

7.1

In het geval dat Celtica Publishing redelijkerwijs niet aan haar verplichting kan voldoen, zal de levering worden uitgesteld of beëindigd. Kosten die al door de koper betaald zijn, worden in dat geval zo spoedig mogelijk na melding hiervan door Celtica Publishing, zijnde binnen 7 werkdagen, teruggestort.

7.2

Onder overmacht wordt verstaan: een tekortkoming die niet kan worden toegerekend aan Celtica Publishing, indien deze niet is te wijten aan de schuld van Celtica Publishing, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen.

8. Garantie

8.1

Celtica Publishing ruilt een artikel dat ondeugdelijk is, een misdruk is, of dat aantoonbare gebreken vertoont, kosteloos om voor een nieuw artikel. In het geval het betreffende artikel niet meer leverbaar is, dan krijgt de koper het aankoopbedrag terug.

9. Aansprakelijkheid

9.1

Celtica Publishing is niet aansprakelijk voor schade die de koper zelf aanbrengt aan het artikel tijdens het openen van het pakket (zoals schade door snijden). Celtica Publishing is verder niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door oneigenlijk gebruik van het artikel.

9.2

De koper dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door Celtica Publishing geleverde producten rusten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

10. Geschillen en toepasselijk recht

10.1

Op overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2

Klachten over producten, leveringen, beschadigingen en diensten van Celtica Publishing kunt u melden aan:

  • Celtica Publishing, t.a.v. Rianne Lampers, Papiermolen 31, 2906 RB, of
  • per e-mail (zoals vermeld op de pakbon) t.a.v. Rianne Lampers.

Uw klacht wordt binnen 14 dagen vanaf ontvangst door Celtica Publishing afgehandeld. In het geval dit niet lukt, dan houdt Celtica Publishing u schriftelijk op de hoogte van de vertragingsduur.

11. Privacy

11.1

Celtica Publishing respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij houden ons uiteraard aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

11.2

Celtica Publishing stelt alles in het werk om uw persoonlijke informatie te beschermen. Uw persoonsgegevens worden dan ook onder geen beding zonder uw toestemming ter beschikking gesteld aan derden.

Om de privacy van uw persoonlijke informatie te beschermen, maakt Celtica Publishing gebruik van veilige betaalmethoden en SSL-verbindingen. U hebt het wettelijke recht op inzage van uw eigen persoonlijke gegevens die in de webshop van Celtica Publishing worden vastgelegd. U kunt uw gegevens dan ook te allen tijde opvragen bij Celtica Publishing. Dit kan schriftelijk, of via e-mail t.n.v. Rianne Lampers.

12. Adresgegevens en bankgegevens

Celtica Publishing
Papiermolen 31
2906 RB Capelle aan den IJssel
Tel. +31(0)6 10719310
celtica at celtica-publishing.nl
Inschrijving KvK: 52511332
Bankrekeningnummer: NL73 TRIO 0197 8243 07

Download hier de Algemene-leveringsvoorwaarden-Celtica-Publishing in PDF.